درباره انجمن

اهداف انجمن:

همان طور که مستحضر می باشید بیماری سرطان به عنوان یکی از معضلات جامعه بشری با تهدید سلامت و زندگی فعال انسان در تمام گروه های سنی سبب صدمات جانی و خسارات مادی و مشکلات فردی و اجتماعی مختلفی بوده است . به حول قوه الهی و با مشارکت متخصصان رشته  های مختلف پزشکی که در زمینه سرطان فعالیت دارند. هدف از تشکیل این انجمن گرد آوری محققین و متخصصان مختلف برای برنامه ریزی جهت  شناخت بیشتر سرطان و پیشگیری به موقع و تشخیص به هنگام درمان و بازتوانی های پس از درمان می باشد. فعالیت انجمن علاوه بر همکاری متخصصان شامل موارد ذیل نیز می باشد:

-افزایش سطح آگاهی عموم و بهبود روش های صحیح زندگانی سالم برای جلوگیری از پیش زمینه های سرطان در جامعه
-همکاری با سازمان های دولتی، غیر دولتی و خیریه مرتبط با جنبه های مختلف سرطان
-برقراری ارتباطات ملی و بین المللی با انجمن ها و گروه های علمی مشابه
– مشارکت در امور تحقیقاتی (علوم پایه ، اپیدمیولژی، تشخیصی و درمانی) مرتبط با سرطان
– مشارکت در همایش های علمی در سطح ملی و بین المللی
– جلب همکاری و پشتیبانی دولتمردان و سیاست گزاران و شخصیت های اجتماعی و افراد و سازمان های خیریه
-انتشارات مختلف

با توجه به مراتب فوق از همه همکاران و هموطنان عزیز صمیمانه تقاضا می کنیم :

الف- در صورتی که به هر یک از زمینه های فعالیت انجمن علاقه و ارتباطی دارند به عضویت پیوسته و وابسته یا افتخاری انجمن فوق وارد شده و با فعالیت و رهنمود های خود انجمن را یاری نمایند.
ب- هر گونه پیشنهاد یا انتقاد در زمینه فعالیت انجمن را به هیئت مدیره منعکس فرمایند تا مورد استفاده قرار گیرد.

انجمن سرطان سبزوار انتظار دارد کلیه شخصیت های علمی و اجتماعی کشور و هموطنان عزیز از هر گروه سنی و هر سطح اجتماعی، با عنایت به اهمیت موضوع و فراگیر بودن این درد و معضل مشترک انسان ها ، دعوت صمیمانه انجمن برای همکاری را اجابت نموده ودر این فعالیت انسانی و مقدس یکدیگر را یاری نمائیم.